Tuấn NQ

Đầu tư vào bảo hiểm Bước đến tương lai mang lại quyền lợi và lợi ích gì?

“Bước đến tương lai” là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của AIA Việt Nam tích hợp đầu tư, được thiết kế nhằm giúp khách hàng quản lý tài chính cá nhân một cách hiệu quả và linh hoạt, đồng thời phòng ngừa các rủi ro về sức khỏe.

Quyền lợi mà Bước Đến Tương Lai mang lại không chỉ là sự an tâm về mặt tài chính khi phải đối mặt với rủi ro sức khỏe, mà còn là cơ hội tối ưu hóa lợi nhuận từ quá trình đầu tư. Sự linh hoạt trong quản lý tài chính cá nhân và khả năng tích hợp đầu tư thông minh là những lợi ích quan trọng mà sản phẩm này mang lại.

Bài viết dưới đây, Tuan NQ sẽ cung cấp thông tin chi tiết cho bạn về quyền lợi, lợi ích và cách sản phẩm Bước Đến Tương Lai đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, tạo nên một giải pháp toàn diện cho quản lý tài chính và bảo vệ sức khỏe nhé!

 

Lợi ích mà sản phẩm bảo hiểm Bước Đến Tương Lai mang lại

Tại sao nên chọn bảo hiểm Bước Đến Tương Lai?

Lãi suất bảo hiểm sẽ phụ thuộc vào mức độ chịu rủi ro
Lãi suất bảo hiểm sẽ phụ thuộc vào mức độ chịu rủi ro

 

Về mặt đầu tư, quản lý rủi ro tài chính, hướng đến lợi nhuận kỳ vọng

 •       Lãi suất tiềm năng trong dài hạn
 •       Chủ động lựa chọn và linh hoạt điều chỉnh kế hoạch đầu tư
 •       Được quản lý bởi Công ty quản lý quỹ hàng đầu tại Việt Nam

Về mặt cuộc sống, bảo vệ tài chính trước rủi ro sức khỏe

 •       An tâm về tài chính trước bệnh ung thư, tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn, tử vong
 •       Thay đổi mức bảo vệ theo nhu cầu trong mỗi giai đoạn cuộc sống.

 

Thông tin tham gia bảo hiểm

Tuổi tham gia của NĐBH: 30 ngày tuổi – 65 tuổi

Thời hạn đóng phí: bằng thời hạn hợp đồng

Định kỳ đóng phí: quý / nửa năm / năm

Thời hạn Hợp đồng bảo hiểm: là khoảng thời gian tính từ Ngày có hiệu lực của hợp đồng cho đến Ngày kỷ niệm hợp đồng ngay sau lần sinh nhật thứ 100 của NĐBH

 

Những quyền lợi của sản phẩm bảo hiểm bước đến tương lai

Bước đến tương lai là sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị
Bước đến tương lai là sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị

 

Quyền lợi thưởng duy trì đóng phí

Khách hàng sẽ nhận một khoản thưởng bằng 5% Giá trị tài khoản cơ bản vào ngày cuối cùng của Năm hợp đồng thứ 10 và Năm hợp đồng thứ 20 với điều kiện Phí bảo hiểm cơ bản định kỳ trong 10 năm hợp đồng liền kề trước đó đã được đóng đầy đủ trước khi kết thúc 60 ngày kể từ Ngày đến hạn đóng phí của mỗi kỳ đóng phí.

Khoản thưởng này sẽ được phân bổ vào Giá trị tài khoản cơ bản theo Tỷ trọng giá trị quỹ của các Quỹ trong Tài khoản cơ bản để mua các Đơn vị quỹ vào Ngày định giá gần nhất ngay sau ngày cuối cùng của Năm hợp đồng thứ 10 và Năm hợp đồng thứ 20.

 

Quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư

Khách hàng sẽ được nhận trước 25% Số tiền bảo hiểm (STBH) khi NĐBH được chẩn đoán mắc Ung thư nghiêm trọng trước khi đạt 75 tuổi hoặc từ ngày đạt 75 tuổi cho đến trước Ngày kỷ niệm hợp đồng kế tiếp.

Tổng quyền lợi bảo hiểm liên quan đến bệnh hiểm nghèo và bệnh ung thư của tất cả các Hợp đồng bảo hiểm mà một NĐBH được nhận, bao gồm quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư theo Hợp đồng bảo hiểm này không vượt quá hạn mức tối đa theo quy định của Công ty tùy từng thời kỳ và được công bố tại trang thông tin điện tử www.aia.com.vn.

AIA sẽ khấu trừ khoản tiền đã chi trả theo quyền lợi này trước khi chi trả quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc quyền lợi bảo hiểm Tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn.

 

Quyền lợi bảo hiểm Tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn (TTTB&VV)

Nếu NĐBH bị TTTB&VV trước khi đạt 75 tuổi hoặc từ ngày đạt 75 tuổi cho đến trước Ngày kỷ niệm hợp đồng kế tiếp, chúng tôi sẽ chi trả:

[Số tiền cao hơn giữa STBH và Giá trị tài khoản cơ bản] + [Giá trị tài khoản đóng thêm] – [Các Khoản nợ và quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư đã được chi trả (nếu có)]

Theo đó, Giá trị tài khoản cơ bản và Giá trị tài khoản đóng thêm được xác định dựa trên:

[Số lượng đơn vị quỹ tại ngày AIA chấp thuận chi trả quyền lợi TTTB&VV và Giá đơn vị quỹ tại ngày định giá gần nhất ngay sau ngày AIA chấp thuận chi trả quyền lợi TTTB&VV] + [Chi phí bảo hiểm rủi ro đã khấu trừ từ Tài khoản cơ bản và Tài khoản đóng thêm kể từ ngày NĐBH thỏa điều kiện TTTB&VV đến ngày AIA chấp thuận chi trả quyền lợi TTTB&VV (nếu có).

 

Quyền lợi bảo hiểm tử vong

Nếu NĐBH tử vong, công ty bảo hiểm sẽ chi trả:

[Số tiền cao hơn giữa STBH và Giá trị tài khoản cơ bản] + [Giá trị tài khoản đóng thêm] – [Các Khoản nợ và quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư đã chi trả trước đó (nếu có)].

Theo đó, Giá trị tài khoản cơ bản và Giá trị tài khoản đóng thêm được xác định dựa trên số lượng đơn vị quỹ tại ngày NĐBH tử vong và Giá đơn vị quỹ tại ngày định giá gần nhất ngay sau ngày NĐBH tử vong.

 

Quyền lợi đảm bảo duy trì hiệu lực hợp đồng

Trong 04 Năm hợp đồng đầu tiên, Hợp đồng bảo hiểm sản phẩm này vẫn đảm bảo duy trì hiệu lực kể cả trong trường hợp Giá trị tài khoản cơ bản không đủ để thanh toán các Khoản khấu trừ hàng tháng với điều kiện:

(i) Phí bảo hiểm cơ bản định kỳ trong 04 Năm hợp đồng đầu tiên phải được đóng đầy đủ trước khi kết thúc 60 ngày kể từ Ngày đến hạn đóng phí của mỗi kỳ đóng phí; và

(ii) Khách hàng chưa từng rút tiền từ Giá trị tài khoản cơ bản.

Các Khoản khấu trừ hàng tháng còn thiếu do Giá trị tài khoản cơ bản không đủ để thanh toán trong giai đoạn 04 năm này sẽ được ghi nhận là Khoản nợ không tính lãi và được khấu trừ khi Khách hàng tiếp tục đóng phí.

 

Quyền lợi đảm bảo duy trì hiệu lực hợp đồng chỉ áp dụng trong 04 Năm hợp đồng đầu tiên.

Quyền lợi đáo hạn

Khách hàng sẽ nhận Giá trị tài khoản hợp đồng được xác định vào Ngày định giá gần nhất ngay sau Ngày đáo hạn nếu Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực và NĐBH còn sống vào Ngày đáo hạn.

Những trường hợp loại trừ bảo hiểm

 1.   AIA Việt Nam không chi trả quyền lợi bảo hiểm tử vong nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra do bất cứ trường hợp nào sau đây:
 • Hành vi tự tử của NĐBH trong vòng 24 tháng kể từ Ngày có hiệu lực của hợp đồng hay từ ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất, tùy ngày nào đến sau;
 • Hành vi gian lận bảo hiểm. Trong trường hợp Người thụ hưởng (NTH) là người có hành vi gian lận bảo hiểm, AIA Việt Nam sẽ chỉ chi trả phần quyền lợi bảo hiểm tử vong cho NTH nào không tham gia vào các hành vi đó và theo đúng phần quyền lợi bảo hiểm mà NTH này được chỉ định.

Trường hợp NĐBH tử vong thuộc điều khoản loại trừ nêu trên, AIA Việt Nam sẽ chấm dứt hợp đồng và chi trả giá trị tài khoản hợp đồng được xác định dựa trên số lượng đơn vị quỹ tại ngày NĐBH tử vong và Giá đơn vị quỹ tại Ngày định giá gần nhất ngay sau ngày NĐBH tử vong.

 1.   AIA Việt Nam không chi trả quyền lợi bảo hiểm TTTB&VV nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra do bất cứ trường hợp nào sau đây:
 • Hành vi gian lận bảo hiểm;
 • Vi phạm quy định của pháp luật về nồng độ cồn;
 • Sử dụng chất ma túy không có chỉ định của bác sĩ;
 • Đánh nhau hay chống lại việc bắt giữ của cơ quan có thẩm quyền.
 1.   AIA không chi trả quyền lợi bảo hiểm ung thư nghiêm trọng nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra do bất cứ trường hợp nào sau đây:
 • Bệnh ung thư nghiêm trọng đã được chẩn đoán trước hoặc trong vòng 90 ngày kể từ ngày chúng tôi chấp thuận bảo hiểm hoặc ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất, tùy ngày nào đến sau;
 • Hành vi gian lận bảo hiểm.

Trường hợp NĐBH bị TTTB&VV hoặc bị bệnh ung thư thuộc điều khoản loại trừ nêu trên, tất cả các quyền lợi còn lại sẽ tiếp tục được duy trì hiệu lực với điều kiện không thuộc điều khoản loại trừ của các quyền lợi đó theo quy định của Quy tắc và Điều khoản này.

Như vậy, qua bài viết bạn đã nắm được những thông tin cơ bản của sản phẩm bảo hiểm Bước Đến Tương Lai. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm Bảo hiểm An Tâm Thượng Lộ hay trọn vẹn cân bằng aia, optima aia, an bình ưu việt aia để đảm bảo được an toàn khi đi ra đường. Cám ơn bạn đã quan tâm bài viết.

Bạn thích nội dung này?

“nếu bạn thích những nội dung tương tự trong blog này, hãy để lại email bên dưới, khi có bài viết mới mình sẽ gởi thông báo cho bạn nhé”

  Bạn cũng sẽ thích:

  0 0 votes
  Article Rating
  Theo dõi
  Thông báo qua email khi
  guest
  0 Bình luận
  Inline Feedbacks
  Xem tất cả bình luận
  TUAN NQ
  TUAN NQ

  Hãy để lại email để nhận những thông tin mới nhất từ blog của mình nhé

   DMCA.com Protection Status
   0
   Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
   ()
   x