Tuấn NQ

Bảo hiểm OptimA – Những quyền lợi và thông tin cần thiết từ Bảo hiểm liên kết đơn vị cho doanh nghiệp

Bạn đang tìm kiếm một sản phẩm bảo hiểm với mục đích bảo vệ cuộc sống, mang lại sự an tâm và đồng thời hỗ trợ quản lý danh mục đầu tư của bạn Đó chính là lý do vì sao nên chọn OptimA. Được thiết kế như một đơn vị bảo hiểm liên kết độc đáo dành cho doanh nghiệp, OptimA không chỉ mang lại quyền lợi bảo vệ toàn diện trước những rủi ro cuộc sống, mà còn chia sẻ với bạn mọi kiến thức và giải đáp mọi băn khoăn khi đầu tư hiệu quả nguồn thu nhập. Hãy cùng khám phá quyền lợi và điều kiện đặc biệt của OptimA để đảm bảo bạn có được sự bảo vệ tối ưu cho cuộc sống và tài chính của mình.

 

Vì sao nên chọn sản phẩm bảo hiểm OptimA?

Cơ hội tối ưu hiệu quả đầu tư dài hạn với sự am hiểu thị trường và quản lý danh mục đầu tư chuyên nghiệp của các công ty quản lý quỹ uy tín.

Bảo vệ tài chính trọn đời và toàn diện trước các rủi ro ốm đau hoặc tai nạn

Linh hoạt và chủ động kiểm soát kế hoạch đầu tư và bảo vệ tài chính phù hợp với các thay đổi nhu cầu và khả năng Quyền lợi bảo hiểm

 

Những quyền lợi khi tham gia bảo hiểm OptimA

Khi mua sản phẩm bảo hiểm OptimA, khách hàng sẽ được nhận những quyền lợi sau:

Bảo hiểm OptimA kết hợp giữa bảo vệ và đầu tư tăng trưởng bền vững
Bảo hiểm OptimA kết hợp giữa bảo vệ và đầu tư tăng trưởng bền vững

 

Quyền lợi khi Hợp đồng bảo hiểm đáo hạn

Khi kết thúc thời hạn Hợp đồng bảo hiểm, công ty sẽ chi trả Giá trị tài khoản hợp đồng được xác định tại Ngày định giá gần nhất ngay sau Ngày đáo hạn nếu Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực và Người được bảo hiểm còn sống vào ngày đáo hạn.

 

Quyền lợi bảo hiểm Tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn

Trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực, nếu Người được bảo hiểm bị TTTB&VV trước 70 tuổi, Công ty sẽ chi trả một lần tổng số tiền của Số tiền bảo hiểm hiện tại và Giá trị tài khoản hợp đồng.

Giá trị tài khoản hợp đồng được xác định vào Ngày định giá gần nhất ngay sau ngày Công ty chấp thuận chi trả quyền lợi TTTB&VV.

Trường hợp Người được bảo hiểm bị TTTB&VV dưới 4 tuổi, Số tiền bảo hiểm sẽ được chi trả theo quy định.

 

Quyền lợi bảo hiểm tử vong

Trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực, nếu Người được bảo hiểm tử vong:

 1. a) Trước 70 tuổi: Công ty sẽ chi trả một lần tổng số tiền của: Số tiền bảo hiểm hiện tại và Giá trị tài khoản hợp đồng.
 2. b) Từ 70 tuổi trở đi:
 • Công ty sẽ chi trả Giá trị tài khoản hợp đồng; hoặc
 • Công ty sẽ chi trả tổng số tiền của Số tiền bảo hiểm hiện tại và Giá trị tài khoản hợp đồng nếu trước Ngày kỷ niệm hợp đồng ngay sau khi Người được bảo hiểm tròn 70 tuổi, Bên mua bảo hiểm có yêu cầu duy trì Số tiền bảo hiểm và đồng ý tiếp tục khấu trừ Chi phí bảo hiểm rủi ro hàng tháng.

Giá trị tài khoản hợp đồng được xác định vào Ngày định giá gần nhất ngay sau ngày Người được bảo hiểm tử vong.

Trường hợp Người được bảo hiểm tử vong dưới 4 tuổi, Số tiền bảo hiểm sẽ được chi trả theo quy định tại điều 7.4.

Giới hạn về quyền lợi bảo hiểm đối với trẻ em

Trường hợp Người được bảo hiểm tử vong hoặc bị TTTB&VV dưới 4 (bốn) tuổi, với Số tiền bảo hiểm chi trả, Công ty sẽ chi trả tỷ lệ % của Số tiền bảo hiểm tương ứng theo tuổi vào thời điểm Người được bảo hiểm tử vong hoặc bị TTTB&VV theo bảng dưới đây:

QUY TẮC VÀ ĐIỀU KHOẢN MẪU

Tuổi của Người được bảo hiểm vào

thời điểm tử vong hoặc bị TTTB&VV

% Số tiền bảo hiểm chi trả
Dưới 1 tuổi

Từ 1 tuổi đến dưới 2 tuổi

Từ 2 tuổi đến dưới 3 tuổi

Từ 3 tuổi đến dưới 4 tuổi

Từ 4 tuổi trở lên

20% Số tiền bảo hiểm

40% Số tiền bảo hiểm

60% Số tiền bảo hiểm

80% Số tiền bảo hiểm

100% Số tiền bảo hiểm

 

Quyền lợi bảo hiểm đối với Người được bảo hiểm không hút thuốc lá

Ngoài quyền lợi bảo hiểm khi tử vong, Công ty sẽ chi trả thêm 10% Số tiền bảo hiểm hiện tại.

Công ty sẽ không chi trả quyền lợi này nếu Người được bảo hiểm tử vong từ 70 tuổi trở đi, trừ khi trước Ngày kỷ niệm hợp đồng ngay sau khi Người được bảo hiểm tròn 70 tuổi, Bên mua bảo hiểm có yêu cầu duy trì Số tiền bảo hiểm và đồng ý tiếp tục khấu trừ Chi phí bảo hiểm rủi ro hàng tháng.

 

Quyền lợi Thưởng duy trì hợp đồng

Vào các Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 5, 10, 15, và 20, nếu Phí bảo hiểm cơ bản được đóng đầy đủ trong 5 năm liền kề trước đó, Công ty sẽ thưởng một khoản tiền gọi là Thưởng duy trì hợp đồng.

Năm đóng phí 1 2 3 4 Từ năm thứ 5 đến năm thứ 20 Từ năm thứ 21 trở đi
Phí bảo hiểm cơ bản 30% 15% 15% 15% 2,5% 2%
Phí tích lũy 1% 1% 1% 1% 1% 1%

 

Điều kiện tham gia sản phẩm OptimA

 • Tuổi tham gia của người được bảo hiểm: từ 30 ngày tuổi đến 65 tuổi.
 • Thời hạn hợp đồng: đến khi người được bảo hiểm 100 tuổi.
 • Thời hạn đóng phí: bằng thời hạn hợp đồng.
 • Thời hạn đóng phí bắt buộc: 4 năm hợp đồng đầu tiên.
 • Định kỳ đóng phí: năm, nửa năm, quý và tháng.

 

Danh mục đầu tư của OptimA

Với mục tiêu đầu tư tài chính song song với bảo vệ sức khỏe, khách hàng sẽ quan tâm đến những quỹ đầu tư mà AIA tham gia như sau:

 1.   Quỹ cân bằng

Đầu tư trung/ dài hạn

Mức rủi ro đầu tư trung bình

Với mục tiêu cân bằng giữa sự ổn định thu nhập đầu tư và sự tăng trưởng vốn trong thời gian trung và dài hạn, Quỹ Cân Bằng bao gồm:

 • Trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính phủ có bảo lãnh, trái phiếu đô thị, trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ tiền gửi và tiền gửi các tổ chức tín dụng (từ 35% đến 65%)
 • Các chứng khoán đang được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam và chứng khoán chưa niêm yết (từ 35% đến 65%)
 1.   Quỹ thận trọng

Đầu tư trung/ dài hạn

Mức rủi ro đầu tư tương đối thấp

Với mục tiêu tạo thu nhập ổn định, Quỹ Thận Trọng bao gồm:

 • Trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính phủ có bảo lãnh, trái phiếu đô thị, trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ tiền gửi và tiền gửi các tổ chức tín dụng (từ 70% đến 100%)
 • Các chứng khoán đang được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam và chứng khoán chưa niêm yết tối đa 30%

 

Thời hạn hợp đồng bảo hiểm và Thời hạn đóng phí

Bảo hiểm OptimA cho phép người tham gia linh hoạt điều chỉnh kế hoạch tài chính mỗi giai đoạn
Bảo hiểm OptimA cho phép người tham gia linh hoạt điều chỉnh kế hoạch tài chính mỗi giai đoạn

 

Thời hạn hợp đồng bảo hiểm là khoảng thời gian tính từ Ngày có hiệu lực của hợp đồng cho đến Ngày kỷ niệm hợp đồng ngay sau lần sinh nhật thứ 100 của Người được bảo hiểm.

Thời hạn đóng phí bằng thời hạn hợp đồng bảo hiểm: Thời hạn đóng phí bắt buộc là khoảng thời gian tính từ Ngày có hiệu lực của hợp đồng cho đến Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 4.

 

Phương thức đóng phí:

Khách hàng có thể thực hiện đóng phí thông qua những phương thức sau:

 1. Thanh toán trực tuyến: Phương thức đóng phí bảo hiểm hiện đại, tiện lợi, an toan gồm các phương thức thanh toán sau:

– Quét Mã QR bằng ứng dụng Mobile Banking;

– Thẻ nội địa (ATM) có đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến;

– Thẻ quốc tế (Visa, MasterCard, JCB).

 1. Thanh toán hóa đơn: Với vài thao tác đơn giản và hoàn toàn miễn phí, Quý khách dễ dàng đóng phí bảo hiểm bằng chức năng “Thanh toán hóa đơn” tại các đối tác thu hộ có kết nối dữ liệu với AIA.
 2. Thanh toán qua ngân hàng: Quý khách có thể thực hiện việc thanh toán phí bảo hiểm thông qua các dịch vụ được cung cấp bởi các ngân hàng đối tác với AIA.
 3. Kênh thanh toán khác: Đóng phí bảo hiểm tại Văn phòng của AIA hoặc thông qua Dịch vụ thu phí tận nơi (áp dụng cho các địa bàn có Đại lý thu phí hỗ trợ).

Trên đây là những thông tin cơ bản của sản phẩm bảo hiểm OptimA. Một sản phẩm bảo hiểm vừa bảo vệ sức khỏe vừa đảm bảo tài chính luôn là sản phẩm mà mọi người quan tâm. Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm Bảo hiểm Care Nex với quyền lợi cơ bản hỗ trợ viện phí nằm viện 100% và các quyền lợi mở rộng khác. Hy vọng bài viết giúp ích được cho bạn.

Bạn thích nội dung này?

“nếu bạn thích những nội dung tương tự trong blog này, hãy để lại email bên dưới, khi có bài viết mới mình sẽ gởi thông báo cho bạn nhé”

  Bạn cũng sẽ thích:

  0 0 votes
  Article Rating
  Theo dõi
  Thông báo qua email khi
  guest
  0 Bình luận
  Inline Feedbacks
  Xem tất cả bình luận
  TUAN NQ
  TUAN NQ

  Hãy để lại email để nhận những thông tin mới nhất từ blog của mình nhé

   DMCA.com Protection Status
   0
   Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
   ()
   x