Tuấn NQ

Bảo hiểm hưu trí là gì? Nơi bán và tham gia bảo hiểm hưu trí như thế nào?

Bảo hiểm hưu trí là gì và cách tham gia, nơi bán chương trình bảo hiểm này là thắc mắc đang chiếm sự quan tâm của người lao động hiện nay. Trong bài viết này, Tuấn sẽ cùng bạn tìm hiểu về khái niệm bảo hiểm hưu trí và cách thức tham gia loại hình bảo hiểm này một cách đơn giản và hiệu quả.

 

Định nghĩa bảo hiểm hưu trí

Bảo hiểm hưu trí là gì?

Theo Điều 2 của Thông tư 115/2013/TT-BTC, bảo hiểm hưu trí được định nghĩa như sau:

Bảo hiểm hưu trí là một sản phẩm bảo hiểm nhân thọ do các doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp, nhằm đảm bảo cung cấp thu nhập bổ sung cho người được bảo hiểm khi họ đạt đến tuổi nghỉ hưu. Bảo hiểm hưu trí bao gồm hai loại chính:

 • Thứ nhất là bảo hiểm hưu trí dành cho từng cá nhân, tức là mỗi người được bảo hiểm có một hợp đồng bảo hiểm riêng.
 • Thứ hai là bảo hiểm hưu trí dành cho nhóm người lao động. Trong trường hợp này, bên mua bảo hiểm là Người sử dụng lao động (NSDLĐ), và người lao động (NLĐ) sẽ nhận được toàn bộ quyền lợi từ hợp đồng bảo hiểm sau một khoảng thời gian nhất định, theo thỏa thuận giữa các bên và được ghi nhận trong hợp đồng bảo hiểm.

Người được bảo hiểm sẽ bắt đầu nhận quyền lợi từ bảo hiểm hưu trí khi họ đạt đến tuổi nghỉ hưu, nhưng không được thấp hơn 55 tuổi đối với phụ nữ và 60 tuổi đối với nam, trừ khi có quy định khác về tuổi nghỉ hưu trong các quy định pháp luật, trong trường hợp đó, quy định của văn bản pháp luật đó về tuổi nghỉ hưu sẽ được áp dụng (theo khoản 1 của Điều 1 Thông tư 130/2015/TT-BTC).

Theo quy định của Điều 169 Bộ luật Lao động 2019, độ tuổi nghỉ hưu hiện nay được điều chỉnh như sau:

 • Trong điều kiện lao động bình thường, độ tuổi nghỉ hưu của người lao động sẽ được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đạt đến 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.
 • Từ năm 2021, độ tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, mỗi năm sẽ tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

Từ những quy định trên, chúng ta có thể hiểu rằng bảo hiểm hưu trí là một loại bảo hiểm nhân thọ, mang tính bổ sung thu nhập và đảm bảo quyền lợi cho người lao động khi họ đến độ tuổi nghỉ hưu.

Bản chất thật sự bảo hiểm hưu trí là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ bao gồm quyền lợi hưu trí định kỳ
Bản chất thật sự bảo hiểm hưu trí là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ bao gồm quyền lợi hưu trí định kỳ

Bảo hiểm hưu trí có những quyền lợi đáng chú ý nào?

Bản chất bảo hiểm hưu trí là một sản phẩm bảo hiểm nhân thọ nên loại hình này cũng có những quyền lợi hấp dẫn người lao động, cụ thể:

 

Quyền lợi hưu trí định kỳ

Quyền lợi hưu trí định kỳ là một phần quan trọng của hợp đồng bảo hiểm hưu trí. Theo thỏa thuận tại hợp đồng, quyền lợi này sẽ được chi trả định kỳ cho người được bảo hiểm cho đến khi người tham gia qua đời hoặc ít nhất 15 năm, tuỳ thuộc vào điều kiện được thỏa thuận trước đó.

Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm sẽ thống nhất về mức độ hưởng quyền lợi hưu trí trong mỗi kỳ và số kỳ nhận quyền lợi hưu trí. Đồng thời, lãi tích lũy từ phần quyền lợi hưu trí chưa được chi trả sẽ được tính vào số tiền quyền lợi, nhưng không thấp hơn mức lãi suất cam kết tối thiểu đã được thỏa thuận tại hợp đồng.

 

Quyền lợi bảo hiểm rủi ro

Quyền lợi bảo hiểm rủi ro là một yếu tố quan trọng khác của hợp đồng bảo hiểm hưu trí. Doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp quyền lợi này trong thời gian đóng phí bảo hiểm và có thể tiếp tục cung cấp trong quá trình nhận quyền lợi hưu trí, tuỳ thuộc vào điều kiện được thỏa thuận trước đó.

Quyền lợi bảo hiểm rủi ro bao gồm ít nhất hai quyền lợi chính:

 • Quyền lợi trợ cấp mai táng

Khi có yêu cầu thanh toán quyền lợi bảo hiểm tử vong, bất kể nằm trong phạm vi bảo hiểm hay không, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ ngay lập tức chi trả khoản trợ cấp mai táng cho người thụ hưởng, theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

 • Quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn
 • Trong trường hợp người được bảo hiểm tử vong hoặc chịu thương tật toàn bộ vĩnh viễn và thuộc phạm vi bảo hiểm trong thời hạn quy định, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chi trả số tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.
 • Bên mua bảo hiểm có quyền lựa chọn số tiền bảo hiểm khi ký kết hợp đồng và cũng có thể điều chỉnh số tiền bảo hiểm trong suốt thời gian hiệu lực của hợp đồng theo thỏa thuận.
 • Điều này đảm bảo rằng bên mua bảo hiểm có sự linh hoạt trong việc lựa chọn mức độ bảo hiểm phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của mình. Đồng thời, quyền lợi bảo hiểm rủi ro này đảm bảo rằng trong trường hợp xảy ra sự cố nghiêm trọng như tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn, người được bảo hiểm và gia đình sẽ được công ty bảo hiểm chi trả quyền lợi tử vong.

 

Quyền lợi bảo hiểm bổ trợ

Tùy theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm. Các quyền lợi bổ trợ sẽ được công ty bảo hiểm cung cấp hoặc các sản phẩm bổ trợ có thể được mua kèm sản phẩm bảo hiểm chính để mở rộng phạm vi bảo hiểm nếu người tham gia có nhu cầu:

 • Quyền lợi điều chỉnh mức hưởng quyền lợi hưu trí định kỳ: Cho phép bên mua bảo hiểm điều chỉnh số tiền nhận được trong mỗi kỳ trả lương hưu theo nhu cầu và tình hình tài chính cá nhân.
 • Quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp: Được cung cấp để bảo vệ người được bảo hiểm khi mất việc làm một cách bất ngờ, giúp duy trì thu nhập và đảm bảo sự ổn định trong giai đoạn khó khăn.
 • Quyền lợi chăm sóc y tế: Bao gồm các khoản chi phí y tế liên quan đến bệnh tật, cho phép người được bảo hiểm tiếp cận chăm sóc y tế chất lượng và đáng tin cậy.
 • Quyền lợi hỗ trợ nằm viện: Giúp đảm bảo sự hỗ trợ tài chính khi người được bảo hiểm cần nhập viện và phải chịu các chi phí liên quan.
 • Quyền lợi bảo hiểm cho người phụ thuộc: Cung cấp bảo vệ tài chính cho các thành viên gia đình phụ thuộc, đảm bảo rằng họ sẽ nhận được sự hỗ trợ khi người được bảo hiểm không còn có khả năng chăm sóc và nuôi dưỡng họ.
 • Quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo: Cung cấp hỗ trợ tài chính trong việc điều trị và đối phó với các bệnh tật nghiêm trọng, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho người được bảo hiểm và gia đình.
 • Các quyền lợi bổ trợ khác: Có thể được thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm, mang lại sự linh hoạt và đa dạng cho bảo hiểm hưu trí.

 

Có thể mua bảo hiểm hưu trí qua kênh nào?

Các kênh người tham gia có thể mua bảo hiểm hưu trí
Các kênh người tham gia có thể mua bảo hiểm hưu trí

Việc mua bảo hiểm hưu trí có thể được thực hiện thông qua các công ty bảo hiểm nhân thọ, ngân hàng, hoặc doanh nghiệp tham gia cho người lao động. Cụ thể:

 

Công ty bảo hiểm nhân thọ

Đây là kênh cung cấp sản phẩm bảo hiểm hưu trí đa dạng nhất trên thị trường. Một số sản phẩm bảo hiểm hưu trí nổi bật hiện nay có thể kể đến như: Hưng Nghiệp Hưu Trí của Dai-ichi Life, Tương Lai Vững Vàng của Manulife hay An Nghiệp Hưu Trí của AIA,…

Các gói bảo hiểm kể trên đều có những ưu điểm riêng, đáp ứng được mọi nhu cầu của người tham gia. Bạn có thể so sánh và liên hệ công ty bảo hiểm để được tư vấn chi tiết về sản phẩm bảo hiểm hưu trí mà mình quan tâm.

 

Ngân hàng

Một số ngân hàng cũng phân phối sản phẩm bảo hiểm hưu trí bằng cách hợp tác với các công ty bảo hiểm nhân thọ. Tuy nhiên, không phải tất cả các ngân hàng đều cung cấp dòng sản phẩm hưu trí, bên cạnh chất lượng tư vấn của nhân viên ngân hàng cũng là một hạn chế so với việc tham gia bảo hiểm trực tiếp tại công ty bảo hiểm nhân thọ.

 

Tư vấn tài chính

Nếu bạn cần sự tư vấn chuyên sâu về bảo hiểm hưu trí, bạn có thể tìm đến các đại lý/công ty bảo hiểm hoặc tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ. Họ có thể giúp bạn đánh giá tình hình tài chính cá nhân và đưa ra giải pháp phù hợp với nhu cầu của bạn.

Nhìn chung, điều quan trọng khi mua bảo hiểm hưu trí là nắm vững thông tin về các điều khoản, lợi ích và cam kết của hợp đồng bảo hiểm. Đừng quên so sánh các sản phẩm giữa các công ty bảo hiểm, trước khi đưa ra quyết định mua bảo hiểm hưu trí.

 

Tạm kết

Như vậy, bài viết hôm nay Tuấn NQ đã cung cấp định nghĩa về bảo hiểm hưu trí, cũng như những quyền lợi và cách tham gia bảo hiểm hưu trí hiện nay. Hy vọng bạn đã có thêm thông tin hữu ích về kế hoạch tài chính có vai trò rất quan trọng cho tuổi nghỉ hưu này.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, đừng ngần ngại để lại bình luận bên dưới để Tuấn có thể hỗ trợ bạn trong thời gian sớm nhất nhé.

Bạn thích nội dung này?

“nếu bạn thích những nội dung tương tự trong blog này, hãy để lại email bên dưới, khi có bài viết mới mình sẽ gởi thông báo cho bạn nhé”

  Bạn cũng sẽ thích:

  0 0 votes
  Article Rating
  Theo dõi
  Thông báo qua email khi
  guest
  1 Bình luận
  Cũ nhất
  Mới nhất Được bình chọn nhiều nhất
  Inline Feedbacks
  Xem tất cả bình luận
  Phạm Huy Nam

  Thường đến năm bao nhiêu thì mình được hưởng bảo hiểm hưu trí nhỉ?

  TUAN NQ
  TUAN NQ

  Hãy để lại email để nhận những thông tin mới nhất từ blog của mình nhé

   DMCA.com Protection Status
   1
   0
   Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
   ()
   x