Tuấn NQ

Bảo hiểm Trợ cấp y tế mở rộng Manulife – Các quyền lợi đặc biệt dành cho người lớn tuổi

Với sự gia tăng không ngừng của chi phí nằm viện, việc lo lắng về tài chính ngày càng trở thành mối quan tâm lớn. Manulife đã giới thiệu Bảo Hiểm Trợ Cấp Y Tế Mở Rộng, giải pháp đắc lực giúp giảm áp lực tài chính và mang đến sự an tâm cho những người lớn tuổi.

Các khoản trợ cấp y tế và quyền lợi bảo vệ ưu việt, sản phẩm này không chỉ là một lựa chọn tin cậy mà còn là bước đệm quan trọng trên hành trình cuộc sống, giúp bạn tự tin và không lo âu về những chi phí không mong muốn.

Cùng Tuannq.vn khám phá bài viết sau đây để giúp các bạn hiểu rõ hơn về những quyền lợi trợ cấp y tế của Manulife khi tham gia sản phẩm Bảo hiểm Trợ cấp y tế mở rộng Manulife.

 

Các quyền lợi bảo hiểm áp dụng từ khi người được bảo hiểm đạt 70 tuổi đến trước 85 tuổi

1. Quyền lợi bảo hiểm trợ cấp y tế

Áp dụng tương tự quyền lợi bảo hiểm trợ cấp y tế bên trên, với tổng số tiền chi trả tối đa cho các đợt Nằm Viện là 500 lần Số Tiền Bảo Hiểm của Sản Phẩm Bổ Trợ này cho khoảng thời gian từ khi Người Được Bảo Hiểm đạt 70 Tuổi đến trước 85 Tuổi.

 

2. Quyền lợi bảo hiểm Y tế Đặc biệt

a) Áp dụng tương tự quyền lợi bảo hiểm Y tế Đặc biệt bên trên.

b) Giới hạn chi trả quyền lợi bảo hiểm

 • Trong trường hợp Người Được Bảo Hiểm tham gia nhiều hơn một hợp đồng bảo hiểm/sản phẩm bảo hiểm bổ trợ có quyền lợi bảo hiểm Y Tế Đặc Biệt, tổng số tiền Manulife chi trả cho quyền lợi bảo hiểm này của tất cả các hợp đồng bảo hiểm/sản phẩm bảo hiểm bổ trợ không vượt quá 2.000.000.000 đồng; và
 • Trước khi chi trả cho quyền lợi này, Manulife sẽ trừ đi số tiền đã chi trả cho quyền lợi bảo hiểm Trợ Cấp Y Tế theo Điều 1.2.1 (phát sinh từ khi Người Được Bảo Hiểm đạt 70 tuổi).

 

3. Quyền lợi bảo hiểm tử vong

Nếu Người Được Bảo Hiểm tử vong, Manulife chi trả 500 lần Số Tiền Bảo Hiểm. Trước khi chi trả Quyền lợi bảo hiểm tử vong, Manulife sẽ trừ đi số tiền đã chi trả cho quyền lợi bảo hiểm Trợ Cấp Y Tế (phát sinh từ khi Người Được Bảo Hiểm đạt 70 Tuổi).

 

4. Quyền lợi đặc biệt duy trì Sản Phẩm Bổ Trợ

a) Quyền lợi đặc biệt duy trì Sản Phẩm Bổ Trợ sẽ được xác định bằng tỷ lệ phần trăm của trung bình Phí Bảo Hiểm Bổ Trợ quy năm đã đóng trong thời hạn xem xét, cụ thể như sau:

Thời điểm chi trả Tại Ngày Kỷ Niệm Hợp Đồng liền sau khi Sản Phẩm Bổ Trợ được phát hành 10 năm Tại Ngày Kỷ Niệm Hợp Đồng liền sau khi Sản Phẩm Bổ Trợ được phát hành 20 năm
Tỷ lệ % 50% 300%
Thời hạn xem xét 10 Năm Hợp Đồng liền sau Ngày Cấp Sản Phẩm Bổ Trợ 15 Năm Hợp Đồng liền sau Ngày Cấp Sản Phẩm Bổ Trợ.

b) Điều kiện chi trả

 • Sản Phẩm Bổ Trợ chưa từng bị mất hiệu lực; và
 • Phí Bảo Hiểm Định Kỳ được đóng đầy đủ, đều đặn qua các kỳ đóng phí và trong thời gian gia hạn đóng phí; và
 • Không có giao dịch rút giá trị Tài Khoản Cơ Bản Hợp Đồng.

 

Quyền lợi bảo hiểm

Các quyền lợi bảo hiểm áp dụng từ khi tham gia đến trước khi Người Được Bảo Hiểm đạt 70 tuổi

 

1. Quyền lợi bảo hiểm trợ cấp y tế

Bảo hiểm trợ cấp y tế mở rộng giúp giảm gánh lo chi phí và giúp tiếp cận được chất lượng, khám, chữa bệnh cao cấp
Bảo hiểm trợ cấp y tế mở rộng giúp giảm gánh lo chi phí và giúp tiếp cận được chất lượng, khám, chữa bệnh cao cấp

 

a) Quyền lợi trợ cấp Nằm Viện: Nếu Người Được Bảo Hiểm phải Nằm Viện, Manulife sẽ thanh toán quyền lợi trợ cấp Nằm Viện cho mỗi Ngày Nằm Viện của từng Đợt Nằm Viện theo bảng dưới đây:

Năm hợp đồng/ngày nằm viện Đối với 5 Ngày Nằm Viện  đầu tiên của mỗi Đợt Nằm Viện Đối với 5 Ngày Nằm Viện đầu tiên của mỗi Đợt Nằm Viện
Năm thứ nhất 100% Số Tiền Bảo Hiểm cho mỗi Ngày Nằm Viện 240% Số Tiền Bảo Hiểm cho mỗi Ngày Nằm Viện
Năm thứ hai 150% Số Tiền Bảo Hiểm cho mỗi Ngày Nằm Viện
Năm thứ ba trở đi 200% Số Tiền Bảo Hiểm cho mỗi Ngày Nằm Viện

b) Quyền lợi trợ cấp tại khoa Chăm Sóc Đặc Biệt

Nếu Người Được Bảo Hiểm phải Nằm Viện và được điều trị tại Khoa Chăm Sóc Đặc Biệt, Manulife sẽ chi trả quyền lợi trợ cấp tại Khoa Chăm Sóc Đặc Biệt bằng 400% Số Tiền Bảo Hiểm cho mỗi Ngày Nằm Viện.

c) Giới hạn số ngày chi trả

Đối với một Người Được Bảo Hiểm, tổng số Ngày Nằm Viện tối đa mà Manulife chi trả cho quyền lợi nêu trên không vượt quá 1000 Ngày Nằm Viện kể từ thời điểm tham gia cho đến trước khi Người Được Bảo Hiểm đạt 70 Tuổi.

 

2. Quyền lợi bảo hiểm y tế đặc biệt

a) Manulife sẽ chi trả 500 lần Số Tiền Bảo Hiểm của Sản Phẩm Bổ Trợ này nếu:

Người Được Bảo Hiểm được Bác Sĩ chỉ định phải Nằm Viện điều trị tại Khoa Chăm Sóc Đặc Biệt từ 10 Ngày Nằm Viện liên tục trở lên; và có sử dụng một trong các công cụ hỗ trợ sự sống có xâm lấn trong quá trình điều trị, bao gồm:

 • Màng trao đổi oxy ngoài cơ thể (Extracorporeal Membrane Oxygenation)
 • Thiết bị hỗ trợ tâm thất trái (Left ventricular assist device)
 • Bơm bóng (đối xung) trong động mạch chủ (Intra-aortic balloon pump)
 • Các biện pháp thông khí có xâm lấn (ống nội thông khí quản hoặc ống mở thông khí quản) trong ít nhất 6 ngày. Các trường hợp sử dụng biện pháp thông khí không xâm lấn như CPAP, BiPAP hoặc mặt nạ dưỡng khí sẽ được loại trừ, hoặc
 • Nằm Viện liên tục 21 Ngày Nằm Viện trở lên để tiến hành một trong các loại Phẫu Thuật được liệt kê trong điều khoản.

b) Giới hạn chi trả quyền lợi:

Manulife không chi trả quá 2 tỷ đồng cho quyền lợi trợ cấp y tế nếu người tham gia nhiều hơn 1 hợp đồng có sản phẩm này
Manulife không chi trả quá 2 tỷ đồng cho quyền lợi trợ cấp y tế nếu người tham gia nhiều hơn 1 hợp đồng có sản phẩm này

 

 • Manulife chỉ chi trả 01 lần cho quyền lợi bảo hiểm này trong suốt Thời Hạn Sản Phẩm Bổ Trợ; và
 • Trong trường hợp Người Được Bảo Hiểm tham gia nhiều hơn một hợp đồng bảo hiểm/sản phẩm bảo hiểm bổ trợ có quyền lợi bảo hiểm Y Tế Đặc Biệt, tổng số tiền Manulife chi trả cho quyền lợi bảo hiểm này của tất cả các hợp đồng bảo hiểm/sản phẩm bảo hiểm bổ trợ không vượt quá 2.000.000.000 đồng.

c) Mức điều chỉnh đối với trẻ em

Tuổi Tỷ lệ điều chỉnh
Dưới 1 tuổi 20%
Từ 1 tuổi đến dưới 2 tuổi 40%
Từ 2 tuổi đến dưới 3 tuổi 60%
Từ 3 tuổi đến dưới 4 tuổi 80%

 

Độ tuổi bảo vệ

 • Tuổi tham gia: 0 – 69 tuổi
 • Bảo vệ toàn diện đến năm 85 tuổi

 

Lời kết

Bảo hiểm Trợ cấp y tế mở rộng của Manulife không chỉ là một sự đảm bảo vững chắc cho sức khỏe của người lớn tuổi mà còn mang đến cho họ những quyền lợi đặc biệt và toàn diện. Với cam kết chất lượng và uy tín của Manulife, sản phẩm này đồng hành cùng người lớn tuổi, giúp họ yên tâm hơn về mặt tài chính và sức khỏe trong những năm tháng già nua.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết, hy vọng thông tin đã cung cấp sẽ là nguồn thông tin hữu ích cho quyết định bảo vệ sức khỏe của bạn và người thân.

Bạn thích nội dung này?

“nếu bạn thích những nội dung tương tự trong blog này, hãy để lại email bên dưới, khi có bài viết mới mình sẽ gởi thông báo cho bạn nhé”

  Bạn cũng sẽ thích:

  0 0 votes
  Article Rating
  Theo dõi
  Thông báo qua email khi
  guest
  0 Bình luận
  Inline Feedbacks
  Xem tất cả bình luận
  TUAN NQ
  TUAN NQ

  Hãy để lại email để nhận những thông tin mới nhất từ blog của mình nhé

   DMCA.com Protection Status
   0
   Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
   ()
   x