Tuấn NQ

Bảo Hiểm FWD Sống Trọn Tương Lai: Tận Hưởng Quyền Lợi & Lựa Chọn Đầu Tư Thông Minh

Mọi người đều ao ước có một tương lai vững chắc, từ việc đạt được những mục tiêu trẻ trung cho đến giai đoạn nghỉ hưu. Bảo Hiểm FWD Sống Trọn Tương Lai không chỉ là một nguồn hỗ trợ đáng tin cậy mà còn mang lại những lợi ích đặc biệt giúp bạn tự tin khám phá cuộc sống.

Tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn và lựa chọn đầu tư thông minh để mỗi bước đi của bạn đều được hỗ trợ mạnh mẽ. Với FWD Sống Trọn Tương Lai, bạn không chỉ đang có một bảo vệ an toàn mà còn mở ra cơ hội để trải nghiệm cuộc sống với sự trưởng thành và phong cách đầy đặc sắc.

 

Quyền lợi bảo hiểm FWD Sống trọn tương lai

Trong hành trình bảo vệ tương lai của bạn, sản phẩm bảo hiểm FWD Sống Trọn Tương Lai không chỉ mang lại sự an ninh mà còn mang đến một loạt các quyền lợi đặc sắc. Dưới đây là một cái nhìn tổng quan về những quyền lợi quan trọng mà bạn có thể trải nghiệm:

Quyền lợi bảo vệ

1. Quyền lợi Ung thư giai đoạn sau

Sản phẩm chi trả cao cho các bệnh thường gặp về già
Sản phẩm chi trả cao cho các bệnh thường gặp về già

 

Tại thời điểm NĐBH được chẩn đoán mắc Ung thư giai đoạn sau: FWD sẽ chi trả 10 lần Phí bảo hiểm cơ bản của 1 Năm hợp đồng (Tối đa không vượt quá 30% Số tiền bảo hiểm (STBH)).

Điều kiện chi trả

 • Ung thư giai đoạn sau không phải là Tình trạng tồn tại trước; và
 • Các dấu hiệu, triệu chứng liên quan đến Ung thư và việc chẩn đoán phải phát sinh sau 90 ngày kể từ Ngày hiệu lực hợp đồng hoặc kể từ Ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng gần nhất (đối với những Hợp đồng có khôi phục hiệu lực) hoặc ngày Số tiền bảo hiểm mới có hiệu lực (chỉ áp dụng cho phần tăng thêm); và
 • Người được bảo hiểm vẫn còn sống tại thời điểm Ung thư được chẩn đoán bởi Bác sĩ.

 

2. Quyền lợi Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn (TTTBVV)

FWD sẽ chi trả Giá trị nào lớn hơn giữa [Tài khoản bảo hiểm] và [Số tiền bảo hiểm tại thời điểm Người được bảo hiểm bị TTTBVV]; cộng với [Tài khoản đầu tư thêm tại thời điểm Người được bảo hiểm bị TTTBVV, nếu có].

Điều kiện chi trả: FWD chỉ chi trả quyền lợi TTTBVV nếu TTTBVV không phải là Tình trạng tồn tại trước.

 

3. Quyền lợi hỗ trợ thu nhập trong trường hợp TTTBV

FWD sẽ chi trả quyền lợi tùy theo độ tuổi của NĐBH tại thời điểm bị TTTBVV

Tuổi của NĐBH (tính theo lần sinh nhật vừa qua) FWD sẽ chi trả
Trong độ tuổi 18 – 60 tuổi 50% Số tiền bảo hiểm
Ngoài độ tuổi 18 – 60 tuổi 50% Số tiền bảo hiểm

 

4. Quyền lợi tử vong

FWD sẽ chi trả Giá trị nào lớn hơn giữa [Tài khoản bảo hiểm] và [Số tiền bảo hiểm tại thời điểm Người được bảo hiểm tử vong] cộng với [Tài khoản đầu tư thêm tại thời điểm Người được bảo hiểm tử vong, nếu có]

Trường hợp loại trừ bảo hiểm

Người được bảo hiểm tự tử hay tự gây thương tích cho bản thân

Người được bảo hiểm có Hành vi cố ý vi phạm pháp luật hoặc Bên mua bảo hiểm, Người thụ hưởng hoặc bất kỳ người nào sẽ nhận quyền lợi bảo hiểm có Hành vi cố ý vi phạm pháp luật đối với Người được bảo hiểm.

 

Quyền lợi đầu tư

1. Hưởng lãi đầu tư từ Quỹ liên kết chung

Tài khoản hợp đồng của Quý khách sẽ được hưởng lãi suất đầu tư thực tế của Quỹ liên kết chung được FWD công bố. Các khoản lãi sẽ được tính theo ngày và tự động cộng vào Tài khoản hợp đồng hàng tháng. FWD sẽ công bố lãi suất đầu tư này trên trang thông tin của FWD.

Năm hợp đồng 1 2-5 6-10 11-15 16+
Lãi suất đầu tư đảm bảo (%/năm) 4.0% 3.0% 2.5% 2.0% 0.5%

 

2. Quyền lợi thưởng duy trì Hợp đồng định kỳ

Mỗi 3 năm liên tiếp từ Năm hợp đồng thứ 1 cho đến Năm hợp đồng thứ 18, Quý khách được thưởng thêm số tiền bằng [Tỷ lệ thưởng (%)] nhân với [Tổng các khoản lãi đầu tư phát sinh từ Tài khoản bảo hiểm của Hợp đồng đã được FWD công bố trong mỗi Giai đoạn xét thưởng]

Năm hợp đồng 3 6 9 12 15 18
Tỷ lệ thưởng 25% 25% 50% 50% 75% 75%

 

3. Quyền lợi thưởng duy trì Hợp đồng đặc biệt

Tại Năm hợp đồng thứ 10, Quý khách được thưởng thêm số tiền bằng 100% Phí bảo hiểm cơ bản quy năm của Năm hợp đồng thứ 1.

Giai đoạn xét thưởng: 10 Năm hợp đồng liên tiếp, bắt đầu từ Năm hợp đồng thứ 1.

Khoản thưởng này sẽ được tự động cộng vào Tài khoản bảo hiểm của Hợp đồng.

 

4. Quyền lợi kết thúc Thời hạn hợp đồng

Vào Ngày kết thúc Thời hạn hợp đồng, Quý khách sẽ nhận lại toàn bộ giá trị Tài khoản hợp đồng tính tại Ngày kết thúc Thời hạn hợp đồng.

 

Quyền lợi cộng thêm

1. Quyền lợi sống khỏe

Khi Quyền lợi kết thúc Thời hạn hợp đồng được chi trả, FWD sẽ chi trả thêm Quyền lợi sống khỏe bằng 20% Số tiền bảo hiểm (không vượt quá 500 triệu đồng).

 

2. Quyền lợi tăng Số tiền bảo hiểm không cần thẩm định sức khỏe

Quý khách được quyền tăng Số tiền bảo hiểm mà không cần thẩm định sức khỏe.

Quyền lợi được áp dụng khi các sự kiện sau đây xảy ra trong thời gian Hợp đồng đang còn hiệu lực:

 • Người được bảo hiểm kết hôn; hoặc
 • Người được bảo hiểm có con mới sinh hoặc nhận con nuôi; hoặc
 • Con của Người được bảo hiểm bắt đầu vào học cấp 1, cấp 2, cấp 3 hoặc đại học.

 

Vì sao nên chọn sản phẩm?

Chọn FWD Sống Trọn Tương Lai để bảo vệ và đầu tư một cách thông minh, mang lại sự an tâm và giải pháp toàn diện cho tương lai của bạn với những ưu điểm sau:

Sống trọn tương lai hoạch định tài chính cho tuổi về hưu
Sống trọn tương lai hoạch định tài chính cho tuổi về hưu

 

 • Lập kế hoạch tận hưởng tuổi hưu với tính năng linh hoạt lựa chọn Thời hạn đóng phí mục tiêu và Thời gian rút tiền
 • Gia tăng giá trị tài khoản hợp đồng với nhiều khoản thưởng hấp dẫn
 • Hưởng lãi đầu tư ổn định, an toàn từ Quỹ Liên kết chung và không thấp hơn mức lãi suất đảm bảo
 • Giá trị bảo vệ cao trước các bệnh về già thường gặp: Ung thư giai đoạn sau & Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn. Có thể sử dụng FWD Sống khỏe – Bảo hiểm bệnh ung thư để có những quyền lợi tốt nhất khi mắc bệnh ung thư.

 

Thông tin chung

Bạn cần nắm rõ những thông tin sau khi tham gia bảo hiểm

Kế hoạch dành cho Nam Kế hoạch dành cho Nữ
Tuổi tham gia: 18 đến 62 tuổi

Thời hạn hợp đồng: tối đa đến khi NĐBH đủ 80 tuổi

Thời hạn đóng phí mục tiêu: dưới 47 tuổi: tối thiểu 15 năm, tối đa bằng số năm tính từ khi tham gia cho đến khi NĐBH đủ 62 tuổi. Từ 47 tuổi đến 60 tuổi: 15 năm. Từ 62 tuổi đến 62 tuổi: 10 năm; Linh hoạt đóng phí từ năm hợp đồng thứ 4.

Tuổi tham gia: 18 đến 60 tuổi

Thời hạn hợp đồng: tối đa đến khi NĐBH đủ 80 tuổi

Thời hạn đóng phí mục tiêu: dưới 45 tuổi: tối thiểu 15 năm, tối đa bằng số năm tính từ khi tham gia cho đến khi NĐBH đủ 60 tuổi. Từ 45 tuổi đến 60 tuổi: 15 năm; Linh hoạt đóng phí từ năm hợp đồng thứ 4.

 

Lời kết

Chọn Bảo Hiểm FWD Sống Trọn Tương Lai không chỉ mang lại sự an tâm với quyền lợi toàn diện mà còn là sự lựa chọn đầu tư thông minh. Những quyền lợi này không chỉ bảo vệ mà còn định hình tương lai. Chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn đối với bài viết, và Tuấn NQ hy vọng rằng thông tin này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về lợi ích của sản phẩm.

Bạn thích nội dung này?

“nếu bạn thích những nội dung tương tự trong blog này, hãy để lại email bên dưới, khi có bài viết mới mình sẽ gởi thông báo cho bạn nhé”

  Bạn cũng sẽ thích:

  0 0 votes
  Article Rating
  Theo dõi
  Thông báo qua email khi
  guest
  0 Bình luận
  Inline Feedbacks
  Xem tất cả bình luận
  TUAN NQ
  TUAN NQ

  Hãy để lại email để nhận những thông tin mới nhất từ blog của mình nhé

   DMCA.com Protection Status
   0
   Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
   ()
   x