Tuấn NQ

Quyền lợi về Bảo hiểm Món quà tương lai – Có nên đầu tư vào sản phẩm không?

Bạn đang tìm kiếm giải pháp tài chính cho tương lai, có thể là đầu tư cho sự phát triển của con cái, hay để có những chuyến du lịch khó quên? Bạn muốn trải qua cuộc sống bên gia đình mà không lo nghĩ về tài chính?

Hãy khám phá sản phẩm “Bảo hiểm Món Quà Tương Lai” từ Manulife Việt Nam – một lựa chọn đáng tin cậy để bảo vệ ước mơ và kế hoạch của bạn. Đầu tư vào sản phẩm này có thể là bước quan trọng để đảm bảo quyền lợi về tình hình tài chính và sức khỏe bền vững cho tương lai của bạn.

 

Quyền lợi bảo hiểm:

Những quyền lợi từ Bảo hiểm liên kết đơn vị – Món Quà Tương Lai sẽ mang lại sau đây là:

 

1. Quyền lợi bảo hiểm thương tật

a. Quyền lợi bảo hiểm thương tật

Tình Trạng Thương Tật Tỷ lệ chi trả (% STBH) Mức chi trả tối đa (triệu đồng)
Hai tay hoặc hai chân hoặc hai mắt 100% Không áp dụng
Một tay và một chân

Một tay và một mắt

Một chân và một mắt

100% Không áp dụng
Một chân hoặc một tay hoặc một mắt 50% Không áp dụng
Hai tai 50% Không áp dụng
Một tai 10% 100
Tiếng nói 50% Không áp dụng
Ngón tay cái 20% cho mỗi ngón tay 200
Ngón tay trỏ 10% cho mỗi ngón tay 100
Ngón tay giữa 6% cho mỗi ngón tay 60
Ngón tay áp út 5% cho mỗi ngón tay 50
Ngón tay út 4% cho mỗi ngón tay 40
10 ngón chân 30% 300
05 ngón chân trên cùng 01 bàn chân 15% 150
Ngón chân cái 5% cho mỗi ngón chân 50

 

b. Quyền lợi bảo hiểm tổn thương nội tạng

Manulife chi trả 15% Số Tiền Bảo Hiểm, tối đa 150 triệu đồng, nếu Người Được Bảo Hiểm bị tổn thương nội tạng do Tai Nạn và phải trải qua phẫu thuật ở vùng bụng hoặc ngực.

 

c. Quyền lợi bảo hiểm bệnh tổn thương xương

Tình trạng tổn thương Tỷ lệ chi trả (% STBH) Mức chi trả tối đa (triệu đồng)
Nứt hoặc vỡ xương sọ (trừ phẫu thuật đầu) 30% 300
Gãy xương hàm dưới 15% 150
Gãy xương hàm trên 10% 100
Gãy xương mặt 5% 50
Gãy một: cổ tay, cổ chân, mắt cá chân, cánh tay trên và cánh tay dưới 5% 50
Gãy xương ức 15% 150
Gãy mỗi xương sườn 5% 50
Gãy cột sống 12% 120
Gãy xương chậu 50% 500
Gãy xương cụt 10% 100
Gãy một hoặc hai xương đùi 30% 300
Vỡ một hoặc hai xương bánh chè 15% 150

 

d. Quyền lợi bảo hiểm bỏng nghiêm trọng

Tình trạng bỏng Tỷ lệ chi trả (%STBH)
Bỏng cấp độ ba ≥ 20% diện tích bề mặt da 100%
Bỏng cấp độ ba ≥ 20% diện tích bề mặt da 75%
Bỏng cấp độ hai ≥ 20% diện tích bề mặt da 50%
Bỏng cấp độ hai ≥ 10% diện tích bề mặt da 25%

 

2. Quyền lợi bảo hiểm tử vong

a. Quyền lợi bảo hiểm tử vong

 • Kế hoạch bảo hiểm cơ bản:

Là TỔNG số tiền của Số tiền lớn hơn giữa [Số Tiền Bảo Hiểm] và [Giá Trị Tài Khoản Cơ Bản]; và [Giá Trị Tài Khoản Đóng Thêm]

 • Kế hoạch bảo hiểm nâng cao:

Là TỔNG số tiền của [Số Tiền Bảo Hiểm]; và [Giá Trị Tài Khoản Cơ Bản]; và [Giá Trị Tài Khoản Đóng Thêm]

 

b. Quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn

Trước khi Người Được Bảo Hiểm đạt 70 Tuổi, khi Người Được Bảo Hiểm tử vong do Tai Nạn, ngoài quyền lợi tử vong nêu trên, Manulife chi trả thêm 100% Số Tiền Bảo Hiểm nhưng không vượt quá mức giới hạn tối đa theo thỏa thuận giữa Manulife và Bên Mua Bảo Hiểm trong Thư thỏa thuận (Thư chấp thuận bảo hiểm có điều kiện). Trước khi chi trả quyền lợi bảo hiểm tử vong do Tai Nạn, Manulife sẽ trừ đi tất cả các quyền lợi đã được chi trả theo quy định tại điều khoản hợp đồng.

 

c. Quyền lợi chu toàn hậu sự

Trước khi Người Được Bảo Hiểm đạt 70 Tuổi, khi Người Được Bảo Hiểm tử vong do Tai Nạn, ngoài quyền lợi tử vong nêu trong hợp đồng, Manulife chi trả thêm 100% Số Tiền Bảo Hiểm nhưng không vượt quá mức giới hạn tối đa theo thỏa thuận giữa Manulife và Bên Mua Bảo Hiểm trong Thư thỏa thuận (Thư chấp thuận bảo hiểm có điều kiện). Trước khi chi trả quyền lợi bảo hiểm tử vong do Tai Nạn, Manulife sẽ trừ đi tất cả các quyền lợi đã được chi trả theo quy định (nếu có).

 

3. Quyền lợi duy trì hợp đồng

 

a. Quyền lợi duy trì hợp đồng định kỳ

Manulife chi trả 03% của giá trị tài khoản cơ bản trung bình vào Ngày Kỷ Niệm Hợp Đồng thứ 03 và Ngày Kỷ Niệm Hợp Đồng mỗi 03 năm sau đó cho đến Ngày Kỷ Niệm Hợp Đồng thứ 18.

 

b. Quyền lợi duy trì hợp đồng đặc biệt

 • Vào Ngày Kỷ Niệm Hợp Đồng thứ 10: 88% tổng Phí Bảo Hiểm Rủi Ro của Sản phẩm chính trong 10 Năm Hợp Đồng đầu tiên, và
 • Vào Ngày Kỷ Niệm Hợp Đồng thứ 15: 88% tổng Phí Bảo Hiểm Rủi Ro của Sản phẩm chính từ Năm Hợp Đồng thứ 11 đến hết Năm Hợp Đồng thứ 15, và
 • Vào Ngày Kỷ Niệm Hợp Đồng thứ 20: 88% tổng Phí Bảo Hiểm Rủi Ro của Sản phẩm chính từ Năm Hợp Đồng thứ 16 đến hết Năm Hợp Đồng thứ 20.

 

4. Quyền lợi đáo hạn

Vào Ngày Đáo Hạn Hợp Đồng, Manulife sẽ chi trả toàn bộ Giá Trị Tài Khoản Hợp Đồng được xác định vào Ngày Định Giá Kế Tiếp sau Ngày Đáo Hạn Hợp Đồng sau khi trừ đi Nợ (nếu có).

 

5. Quyền lợi đảm bảo duy trì hiệu lực hợp đồng

Trong 03 Năm Hợp Đồng đầu tiên, sản phẩm bảo hiểm chính của Hợp Đồng sẽ duy trì hiệu lực cho dù Giá Trị Tài Khoản Hợp Đồng không đủ để thanh toán Khoản Khấu Trừ Hàng Tháng và Nợ (nếu có) với điều kiện:

 • Phí Bảo Hiểm Cơ Bản đến hạn trong 03 Năm Hợp Đồng đầu tiên đã được thanh toán đầy đủ; và
 • Không có giao dịch rút Giá Trị Tài Khoản Cơ Bản (bao gồm trường hợp rút Giá Trị Tài Khoản tự động để đóng phí bảo hiểm) trong suốt thời hạn 03 Năm Hợp Đồng đầu tiên.

 

Nên chọn sản phẩm bảo hiểm MÓN QUÀ TƯƠNG LAI?

Bảo hiểm món quà tương lai hoàn lại 88% phí bảo hiểm rủi ro khi khách hàng đầu tư dài hạn
Bảo hiểm món quà tương lai hoàn lại 88% phí bảo hiểm rủi ro khi khách hàng đầu tư dài hạn

Bảo hiểm Manulife món quà tương lai sẽ đem lại cho quý khách hàng những quyền lợi hấp dẫn sau:

 • Bảo vệ đến 200% Số tiền bảo hiểm trước các rủi ro không muốn như thương tật và tử vong do tai nạn
 • Tối ưu hóa thời gian tích lũy qua 3 quỹ đầu tư
 • Hoàn lại 88% phí bảo hiểm rủi ro cho khách hàng đầu tư dài hạn tại các cột mốc 10 năm, 15 năm và 20 năm.
 • Hoàn toàn miễn phí rút giá trị tài khoản, Phí chuyển đổi quỹ và phí thay đổi Tỷ lệ phân bổ quỹ.
 • Linh hoạt lựa chọn các kế hoạch bảo vệ cho cả gia đình với giỏ sản phẩm bổ trợ đa dạng.
 • Quyền lợi tặng thưởng từ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và đời sống của chương trình ManulifeMOVE.

 

Tỷ suất lợi nhuận dựa trên mức độ an toàn của các kênh đầu tư
Tỷ suất lợi nhuận dựa trên mức độ an toàn của các kênh đầu tư

 

Các quỹ đầu tư của Món quà tương lai:

Thông qua 6 quỹ đầu tư của Manulife, bao gồm: Bảo Toàn, Tích Lũy, Ổn Định, Cân Bằng, Phát Triển, Tăng Trưởng, Hưng Thịnh; được sắp xếp theo mức độ chấp nhận rủi ro của khách hàng, nguồn vốn của bạn sẽ được đầu tư vào đa dạng các danh mục từ cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chính phủ, tiền gửi có kỳ hạn,…

Với 3 quỹ đầu tư chủ động tự điều chỉnh danh mục đầu tư theo năm, trong đó, quỹ Hưng Thịnh tận dụng khả năng sinh lời cao từ cổ phiếu, khách hàng có thể chủ động lựa chọn Quỹ Hưng Thịnh tùy theo mục tiêu tài chính của bản thân.

 

Tổng kết

Hi vọng qua bài viết này, bạn đã có cái nhìn toàn diện về những quyền lợi đặc biệt mà Bảo hiểm Món Quà Tương Lai mang lại. Tuannq.vn tin rằng đây không chỉ là một sản phẩm bảo hiểm, mà là một đầu tư tương lai an toàn và đáng giá. Với kinh nghiệm chuyên sâu trong ngành tư vấn Bảo hiểm, sẽ mang đến cho bạn những thông tin chất lượng cao, giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn cho tương lai của mình. Nếu bạn muốn bảo vệ sức khoẻ có thể tham khảo ngay bảo hiểm Max sống khỏe.

bảo hiểm Max sống khỏe

Bạn thích nội dung này?

“nếu bạn thích những nội dung tương tự trong blog này, hãy để lại email bên dưới, khi có bài viết mới mình sẽ gởi thông báo cho bạn nhé”

  Bạn cũng sẽ thích:

  0 0 votes
  Article Rating
  Theo dõi
  Thông báo qua email khi
  guest
  0 Bình luận
  Inline Feedbacks
  Xem tất cả bình luận
  TUAN NQ
  TUAN NQ

  Hãy để lại email để nhận những thông tin mới nhất từ blog của mình nhé

   DMCA.com Protection Status
   0
   Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
   ()
   x