Tuấn NQ

Bảo hiểm Manulife tự tin 360: Những lợi ích khi tham gia sản phẩm bảo hiểm ung thư là gì?

Ung thư là một thách thức đầy khó khăn, nhưng “Manulife Tự Tin 360” không chỉ là một sản phẩm bảo hiểm, mà là sự an tâm cho cuộc sống. Với những quyền lợi đặc biệt, sản phẩm này không chỉ bảo vệ bạn trước những rủi ro của căn bệnh nan y mà còn đảm bảo an ninh tài chính cho gia đình.

Cùng Tuannq.vn khám phá và hiểu rõ hơn về tất cả những quyền lợi mà Bảo hiểm Manulife Tự Tin 360 mang lại. Chọn sự tự tin, chọn sự bảo vệ toàn diện cho tương lai của bạn.

 

Quyền lợi bảo hiểm:

Khi tham gia bảo hiểm, khách hàng sẽ được hưởng những quyền lợi sau:

 

1. Quyền lợi bảo hiểm tử vong

Trong thời gian Hợp Đồng có hiệu lực, nếu Người Được Bảo Hiểm tử vong, Công Ty sẽ chi trả Quyền lợi bảo hiểm tử vong bằng 100% Số Tiền Bảo Hiểm.

 

2. Quyền lợi bảo hiểm ung thư

a. Quyền lợi bảo hiểm Ung Thư Giai Đoạn Sớm

Khách hàng nhận 600 triệu khi mắc ung thư giai đoạn đầu và được chi trả 1 tỷ đồng nếu không may tử vong
Khách hàng nhận 600 triệu khi mắc ung thư giai đoạn đầu và được chi trả 1 tỷ đồng nếu không may tử vong

Nếu Người Được Bảo Hiểm được chẩn đoán là mắc bệnh Ung Thư Giai Đoạn Sớm được quy định tại Phụ Lục của Hợp Đồng này, Công Ty sẽ thanh toán 60% Số Tiền Bảo Hiểm, nhưng không vượt quá 600 triệu đồng.

Trong trường hợp Người Được Bảo Hiểm có tham gia nhiều hơn một hợp đồng bảo hiểm Ung Thư 360, tổng số tiền được chi trả cho quyền lợi bảo hiểm Ung Thư Giai Đoạn Sớm không vượt quá 600 triệu đồng.

Nếu có từ hai bệnh Ung Thư Giai Đoạn Sớm được chẩn đoán trong cùng một ngày hoặc một Lần Thăm Khám, Công Ty chỉ thanh toán một bệnh Ung Thư Giai Đoạn Sớm; và

Quyền lợi bảo hiểm này sẽ chấm dứt ngay khi Công Ty chấp nhận chi trả hoặc khi Quyền lợi bảo hiểm Ung Thư Giai Đoạn Cuối đã được chi trả.

 

b. Các Quyền lợi bảo hiểm khi mắc Ung Thư Giai Đoạn Cuối

· Quyền lợi bảo hiểm Ung Thư Giai Đoạn Cuối

Nếu Người Được Bảo Hiểm được chẩn đoán là mắc bất kỳ bệnh Ung Thư Giai Đoạn Cuối được quy định tại Phụ Lục của Hợp Đồng này, Công Ty sẽ thanh toán:

100% Số Tiền Bảo Hiểm được xác định tại thời điểm Người Được Bảo Hiểm được chẩn đoán mắc Ung Thư Giai Đoạn Cuối; và

Quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ trượt giá được xác định theo tỷ lệ phần trăm Số Tiền Bảo Hiểm tại Năm Hợp Đồng mà Người Được Bảo Hiểm được chẩn đoán mắc Ung Thư Giai Đoạn Cuối với bảng tỷ lệ như sau:

Năm hợp đồng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tỷ lệ chi trả (%STBH) 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Nếu có từ hai bệnh Ung Thư Giai Đoạn Cuối được chẩn đoán trong cùng một ngày hoặc một Lần Thăm Khám, Công Ty chỉ thanh toán một bệnh Ung Thư Giai Đoạn Cuối.

 

· Quyền lợi bảo hiểm Ung Thư Chi Phí Lớn

Ngoài quyền lợi bảo hiểm Ung Thư Giai Đoạn Cuối theo như quy định tại Quyền lợi bảo hiểm Ung Thư Giai Đoạn Cuối, Công Ty sẽ thanh toán thêm Quyền lợi bảo hiểm Ung Thư Chi Phí Lớn tương đương 50% Số Tiền Bảo Hiểm nếu Người Được Bảo Hiểm được chẩn đoán là mắc bệnh Ung Thư Giai Đoạn Cuối thuộc danh sách Ung Thư Chi Phí Lớn được quy định tại Phụ Lục của Hợp Đồng.

Quyền lợi bảo hiểm này sẽ chấm dứt ngay khi Công Ty chấp nhận chi trả hoặc khi Quyền lợi bảo hiểm Ung Thư Giai Đoạn Cuối đã được chi trả.

 

· Quyền lợi bảo hiểm miễn đóng phí

Nếu Người Được Bảo Hiểm được chẩn đoán mắc bất kỳ bệnh Ung Thư Giai Đoạn Cuối được quy định tại Phụ Lục của Hợp Đồng này, Công Ty sẽ miễn Phí Bảo Hiểm từ kỳ Phí Bảo Hiểm tiếp theo (sau ngày Người Được Bảo Hiểm được chẩn đoán mắc Ung Thư Giai Đoạn Cuối) cho đến khi hết Thời Hạn Đóng Phí của Hợp Đồng.

 

3. Quyền lợi bảo hiểm trợ cấp thu nhập

a) Vào mỗi Ngày Kỷ Niệm Hàng Tháng kể từ sau thời điểm Công ty đồng ý chi trả Quyền lợi bảo hiểm Ung Thư Giai Đoạn Cuối quy định tại Điều khoản Quyền lợi bảo hiểm Ung Thư Giai Đoạn Cuối, Công Ty sẽ chi trả Quyền lợi bảo hiểm trợ cấp thu nhập hàng tháng bằng 1,5% (một phẩy năm phần trăm) Số Tiền Bảo Hiểm.

Quyền lợi bảo hiểm này sẽ kết thúc khi một trong các sự kiện sau xảy ra, tùy sự kiện nào xảy ra trước:

(i) Công ty đã chi trả Quyền lợi bảo hiểm trợ cấp thu nhập lần thứ 60; hoặc

(ii) Người Được Bảo Hiểm tử vong.

Nếu Thời Hạn Hợp Đồng kết thúc mà 60 tháng trợ cấp thu nhập vẫn chưa được trả hết, Công Ty vẫn tiếp tục chi trả cho những tháng tiếp theo cho đến khi kết thúc quyền lợi như quy định trên đây.

b) Vào đầu mỗi Năm Hợp Đồng kể từ sau thời điểm Công Ty chấp thuận chi trả quyền lợi bảo hiểm này, Bên Mua Bảo Hiểm cần cung cấp cho Công Ty giấy tờ chứng minh Người Được Bảo Hiểm còn sống để làm căn cứ cho việc chi trả.

c) Trong trường hợp Người Được Bảo Hiểm tử vong mà sự kiện tử vong này chưa được thông báo cho Công Ty, dẫn đến việc Công Ty chi trả Quyền lợi bảo hiểm Trợ Cấp Thu Nhập vượt quá thời điểm Người Được Bảo Hiểm tử vong, số tiền chi trả dư này sẽ được cấn trừ khi Công Ty thanh toán Quyền lợi bảo hiểm tử vong theo quy định.

 

4. Quyền lợi bảo hiểm Phẫu Thuật Phục Hồi

a) Nếu Người Được Bảo Hiểm trải qua Phẫu Thuật Phục Hồi như quy định tại Phụ Lục của Hợp Đồng này, Công Ty sẽ thanh toán 10% Số Tiền Bảo Hiểm.

b) Quyền lợi bảo hiểm này sẽ chấm dứt ngay khi Công Ty chấp nhận chi trả.

 

Điều kiện tham gia sản phẩm Manulife Tự Tin 360

Tuổi tham gia: 18-60 tuổi

 

Vì sao nên chọn sản phẩm bảo hiểm Manulife tự tin 360?

Nếu không may mắc ung thư, bảo hiểm tự tin 360 hỗ trợ miễn nôp phí và miễn phí hợp đồng của con cái (nếu có)
Nếu không may mắc ung thư, bảo hiểm tự tin 360 hỗ trợ miễn nôp phí và miễn phí hợp đồng của con cái (nếu có)
 • Bảo hiểm Manulife tự tin 360 có những ưu điểm nổi bật sau đây:
 • Quyền lợi bảo vệ: bảo vệ sớm trước bệnh Ung thư ngay từ giai đoạn đầu.
 • Hỗ trợ linh hoạt: Hỗ trợ trượt giá và hỗ trợ giúp bạn tự tin vui sống.
 • Bảo vệ toàn diện: tiếp tục được bảo vệ miễn phí cho bản thân và cho con cái khi mắc Ung thư.
 • Bảo vệ chuyên sâu: Bảo vệ chuyên sâu với khoản chi trả thêm cho các trường hợp Ung thư chi phí lớn.
 • Thủ tục đơn giản: thủ tục tham gia đơn giản cùng mức phí bảo hiểm vô cùng hấp dẫn.

 

 

Kết Luận

Đó là những lợi ích cơ bản của bảo hiểm nhân thọ Manulife Tự Tin 360. Trong cuộc sống, ung thư là một thách thức đầy khó khăn, nhưng “Manulife Tự Tin 360” không chỉ là một sản phẩm bảo hiểm, mà là sự yên tâm cho tương lai. Còn nếu bạn muốn có thêm thu nhập khi về già có thể tham khảo thêm Bảo hiểm Tiết kiệm hưu trí Manulife.

Với những quyền lợi đặc biệt, sản phẩm này không chỉ giúp bảo vệ bạn trước những rủi ro của căn bệnh nan y mà còn đảm bảo an ninh tài chính cho gia đình. Khám phá thêm về tất cả những lợi ích mà Bảo hiểm Manulife Tự Tin 360 mang lại để chọn lựa sự tự tin và bảo vệ toàn diện cho tương lai của bạn.

Bạn thích nội dung này?

“nếu bạn thích những nội dung tương tự trong blog này, hãy để lại email bên dưới, khi có bài viết mới mình sẽ gởi thông báo cho bạn nhé”

  Bạn cũng sẽ thích:

  0 0 votes
  Article Rating
  Theo dõi
  Thông báo qua email khi
  guest
  0 Bình luận
  Inline Feedbacks
  Xem tất cả bình luận
  TUAN NQ
  TUAN NQ

  Hãy để lại email để nhận những thông tin mới nhất từ blog của mình nhé

   DMCA.com Protection Status
   0
   Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
   ()
   x