Tuấn NQ

Bảo hiểm An phúc trọn đời ưu việt có nên mua? Những quyền lợi và thông tin sản phẩm

Hiện tại, thị trường bảo hiểm nhân thọ đang phát triển với nhiều lựa chọn đa dạng, đặc biệt là sản phẩm “Bảo hiểm An Phúc Trọn Đời Ưu Việt” từ công ty AIA. Để quyết định liệu nên đầu tư vào sản phẩm này, bạn cần nắm vững thông tin về quyền lợi và chi tiết sản phẩm.

Bảo hiểm An Phúc Trọn Đời Ưu Việt không chỉ cam kết về an toàn tài chính mà còn mang lại những ưu đãi đặc biệt. Hãy cùng Tuannq.vn tìm hiểu để đưa ra quyết định thông minh về bảo hiểm nhân thọ cho tương lai của bạn.

 

Vì sao nên chọn bảo hiểm An Phúc Trọn Đời Ưu Việt?

Bảo hiểm An Phúc Trọn Đời Ưu Việt sẽ bảo vệ bạn theo từng giai đoạn cuộc đời như:

Bảo hiểm An phúc trọn đời có các kế hoạch tài chính phù hợp cho từng giai đoạn
Bảo hiểm An phúc trọn đời có các kế hoạch tài chính phù hợp cho từng giai đoạn

Kết hôn/sinh con

Tăng tối đa 25% STBH cho mỗi sự kiện, tối đa 2 lần.

Không cần cung cấp bằng chứng sức khỏe và tài chính.

Được thăng chức

Có thể đóng thêm phí tích lũy để gia tăng khoản lãi, mà không bị trừ phí ban đầu.

Mua nhà mới

Từ năm hợp đồng thứ 3, bạn có thể rút tiền khi cần mà không bị trừ phí.

Mắc bệnh ung thư trước 65 tuổi

Nhận trước 25% STBH để trang trải chi phí điều trị.

Nghỉ hưu an nhàn

Nếu tích lũy lâu dài, giá trị tài khoản sẽ sinh lãi nhiều để có thể tận hưởng tuổi già.

Bảo hiểm An phúc trọn đời ưu việt đáp ứng nhiều nhu cầu của người dùng
Bảo hiểm An phúc trọn đời ưu việt đáp ứng nhiều nhu cầu của người dùng

 

Quyền lợi của khách hàng khi tham gia bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc TTTB&VV

Trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực, nếu Người được bảo hiểm bị TTTB&VV trước 70 tuổi hoặc tử vong, Công ty sẽ chi trả một lần quyền lợi bảo hiểm:

Quyền lợi bảo hiểm cơ bản: số tiền lớn hơn của:

 1. a) Số tiền bảo hiểm hiện tại được tính tại thời điểm tử vong hoặc TTTB&VV; hoặc
 2. b) Giá trị tài khoản được tính tại thời điểm tử vong hoặc TTTB&VV.

Quyền lợi bảo hiểm nâng cao: tổng số tiền của:

 1. a) Số tiền bảo hiểm hiện tại được tính tại thời điểm tử vong hoặc TTTB&VV; và
 2. b) Giá trị tài khoản được tính tại thời điểm tử vong hoặc TTTB&VV.

Tất cả các khoản phí bảo hiểm nhận được sau thời điểm tử vong hoặc TTTB&VV của Người được bảo hiểm sẽ được hoàn trả, không có lãi, và sẽ không được tính vào Giá trị tài khoản khi chi trả quyền lợi bảo hiểm.

Người được bảo hiểm tử vong hoặc TTTB&VV dưới 4 (bốn) tuổi, Số tiền bảo hiểm hiện tại được sử dụng ở trên sẽ được điều chỉnh như sau:

Tuổi của Người được bảo hiểm vào thời điểm tử vong hoặc bị TTTB&VV Số tiền bảo hiểm hiện tại được điều chỉnh
Dưới 1 tuổi

Dưới 2 tuổi

Dưới 3 tuổi

Dưới 4 tuổi

Từ 4 tuổi trở lên

20% Số tiền bảo hiểm hiện tại

40% Số tiền bảo hiểm hiện tại

60% Số tiền bảo hiểm hiện tại

80% Số tiền bảo hiểm hiện tại

100% Số tiền bảo hiểm hiện tại

 

Quyền lợi bảo hiểm khi Người được bảo hiểm tử vong do Tai nạn

Trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực, nếu Người được bảo hiểm tử vong do Tai nạn, bên cạnh quyền lợi bảo hiểm theo quy định tại của Quy tắc và Điều khoản, Công ty sẽ chi trả thêm 100% Số tiền bảo hiểm hiện tại với điều kiện:

 • Người được bảo hiểm tử vong do Tai nạn trước khi đạt 65 (sáu mươi lăm) tuổi; và
 • Tổng quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn của tất cả các Hợp đồng bảo hiểm với Công ty mà một Người được bảo hiểm được hưởng, bao gồm cả quyền lợi được hưởng thêm này, không vượt quá hạn mức 10 (mười) tỷ đồng. Hạn mức này có thể được điều chỉnh tăng và được áp dụng tại thời điểm chi trả quyền lợi bảo hiểm.

Quyền lợi bảo hiểm bệnh Ung thư

Công ty sẽ chi trả trước 25% Số tiền bảo hiểm hiện tại của quyền lợi bảo hiểm tử vong theo quy định của Quy tắc và Điều khoản nếu Người được bảo hiểm mắc bệnh Ung thư trước khi đạt 65 tuổi và trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực.

Công ty sẽ khấu trừ lại khoản này trước khi chi trả cho quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc TTTB&VV.

Quyền lợi khi Hợp đồng bảo hiểm đáo hạn

Vào Ngày đáo hạn, Công ty sẽ chi trả Giá trị tài khoản tính đến Ngày đáo hạn nếu Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực và Người được bảo hiểm còn sống vào Ngày đáo hạn.

Quyền lợi bảo hiểm đối với Người được bảo hiểm không hút thuốc lá

Trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực, nếu Người được bảo hiểm tử vong, Công ty sẽ chi trả thêm 10% Số tiền bảo hiểm hiện tại với điều kiện Người được bảo hiểm từ 15 (mười lăm) tuổi trở lên vào thời điểm tử vong và được xác định không hút thuốc lá.

Quyền lợi hưởng lãi từ kết quả đầu tư của Quỹ liên kết chung

Trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực, Giá trị tài khoản sẽ được tính lãi hàng tháng theo mức Lãi suất tích lũy tại từng thời điểm, nhưng sẽ không thấp hơn mức lãi suất cam kết tối thiểu của Công ty theo quy định.

Quyền lợi Thưởng duy trì hợp đồng

Một khoản Thưởng duy trì hợp đồng sẽ được phân bổ vào Giá trị tài khoản cơ bản vào các Ngày nhận thưởng là các Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ 10, 15 và 20 theo bảng dưới đây, với điều kiện Phí bảo hiểm cơ bản trong những Năm hợp đồng trước đó đã được đóng đủ vào mỗi kỳ đóng phí bao gồm cả việc đóng trong thời gian gia hạn đóng phí.

Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ Thưởng duy trì hợp đồng
10

15

20

100% Tổng Số tiền tính Thưởng

10% Tổng Số tiền tính Thưởng

10% Tổng Số tiền tính Thưởng

Số tiền tính thưởng được tính theo bảng sau:

Ngày kỷ niệm hợp đồng thứ Số tiền tính Thưởng
6 50% Khoản lãi đã tích lũy vào Giá trị tài khoản cơ bản từ Năm hợp đồng thứ 2 (hai) đến Năm hợp đồng thứ 6 (sáu)
7 50% Khoản lãi đã tích lũy vào Giá trị tài khoản cơ bản từ Năm hợp đồng thứ 3 (ba) đến Năm hợp đồng thứ 7 (bảy)
8 50% Khoản lãi đã tích lũy vào Giá trị tài khoản cơ bản từ Năm hợp đồng thứ 4 (tư) đến Năm hợp đồng thứ 8 (tám)
9 50% Khoản lãi đã tích lũy vào Giá trị tài khoản cơ bản từ Năm hợp đồng thứ 5 (năm) đến Năm hợp đồng thứ 9 (chín)
10 50% Khoản lãi đã tích lũy vào Giá trị tài khoản cơ bản từ Năm hợp đồng thứ 6 (năm) đến Năm hợp đồng thứ 10 (mười)

 

 

Những thông tin cơ bản về sản phẩm

Sau đây là những thông tin cơ bản mà khách hàng cần biết:

 • Tuổi tham gia của người được bảo hiểm: từ 30 ngày tuổi đến 65 tuổi
 • Thời hạn hợp đồng: đến ngày kỷ niệm hợp đồng ngay sau lần sinh nhật thứ 100 của Người được bảo hiểm.
 • Đóng phí bảo hiểm: Khách hàng cần đóng phí như đã hoạch định để đảm bảo quyền lợi. Trong 4 năm đầu tiên, mức phí bảo hiểm  cơ bản đã chọn là mức phí tối thiểu phải được đóng đầy đủ.
 • Định kỳ đóng phí: năm, nửa năm, quý và tháng.

 


Như vậy, bạn đã hiểu được những quyền lợi cơ bản của gói sản phẩm này. Hy vọng nó sẽ giúp ích được cho bạn. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm gói Bảo hiểm An Nghiệp Hữu Trí khi về già.

Bạn thích nội dung này?

“nếu bạn thích những nội dung tương tự trong blog này, hãy để lại email bên dưới, khi có bài viết mới mình sẽ gởi thông báo cho bạn nhé”

  Bạn cũng sẽ thích:

  0 0 votes
  Article Rating
  Theo dõi
  Thông báo qua email khi
  guest
  0 Bình luận
  Inline Feedbacks
  Xem tất cả bình luận
  TUAN NQ
  TUAN NQ

  Hãy để lại email để nhận những thông tin mới nhất từ blog của mình nhé

   DMCA.com Protection Status
   0
   Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
   ()
   x